top of page
Forest Path

Beskärning & Trädvård

Träd utgör en viktig del i vår närmiljö och bidrar med många saker till vår livskvalitet. Som certifierade arborister värnar vi om träden.

 

TRÄDBESKÄRNING kan vara nödvändigt för att ett träd ska må bra långsiktigt. Det gäller t ex uppbyggnadsbeskärning av unga träd för att skapa en god struktur och avlastande beskärning när ett träd eller delar av det riskerar att bryta sönder. Den vanligaste anledningen för trädbeskärning är att träden behöver "anpassas" för den miljö de står i (t ex utrymmesbeskärning över en väg eller mot en fasad). Underhåll av träd genom beskärning är därför ett bra sätt att ha träd på platser där vi annars inte skulle kunna ha några. Andra former av beskärning är hamling/restaureringshamling, klippning av häckar, underhåll av veteranträd eller beskärning i naturmiljö för att skapa död ved och livsmiljö för många arter.

KRONSTABILISERING kan vara ett alternativ till en hård beskärning. Genom att förankra två eller flera stamdelar i varandra med ett kronstabiliseringssystem ger de varandra stöd och minskar därmed risken för brott i trädkronan.

Vi strävar efter att följa branschens standard för korrekt beskärningsteknik. Som klättrande arborister är vi vana vid att bedöma ett träds behov och möjligheter för beskärning.

bottom of page