top of page
Park in the Fall

Trees Are Good!

Träd bidrar till vår livskvalitet och välbefinnande mer än de flesta av oss vet. Många gånger stör man sig på trädens löv, att de skymmer solljuset, skapar mycket arbete eller att solceller presterar sämre vissa tider på dygnet eftersom ett träd står i vägen.

Många är oroliga för att ett träd ska falla - ibland med god anledning, men oftast obegrundad. Trädfällning eller en felaktig och för hård trädbeskärning är ofta resultatet.

Vi kan hjälpa till med en riskanalys och korrekt underhåll av ditt träd. 

Träd bidrar till...

VÄLMÅENDE:

  • Träd är vackra och hjälper oss att vara lugna, känna oss trygga och harmoniska.

  • Träd minskar stress och urmattning samt hjälper oss med återhämtning

EKONOMI:

  • Vackra och välskötta träd ökar värdet på en fastighet

  • Träd hjälper till att hålla huset svalt på sommaren och kostnaden för uppvärmning minskar när träd skyddar från vinden

MILJÖN:

  • Löven renar luften vi andas genom bl a att ta bort damm, ta upp koldioxid och släppa syre

  • Lövträd ger skugga på sommaren och släpper igenom solljuset när de tappar sina löv

  • Träd tar upp och lagrar vatten

SAMHÄLLET:

  • Träd I urbana miljöer kan ge insynsskydd, lyfta fram vackra byggnader eller skymma byggnader som inte är vackra att se på

  • Träd är livsmiljö för många djur och insekter som bidrar till vår livskvalitet

Träd i bebyggelse kräver oftast ett visst underhåll som en investering i trädets framtid. Fällning av ett fullvuxet träd kan innebära höga kostnader och nyetablering av ett nytt träd kan ta lång tid. Regelbundet och korrekt underhåll kan fördröja behovet av en fällning av ditt träd och därmed även fördröja kostnaderna. Mer information kring träd och vad de bidrar med finns på www.treesaregood.org

bottom of page