top of page
Firewood

Allt inom Trädfällning

Vi är utbildade och kunniga inom motorsågning, trädfällning från marken, nedtagning av träd med klättringsteknik eller skylift (sektionsfällning) och har även erfarenhet av avancerade tekniker som t ex kranfällning. Rep och vinschar är hjälpmedel vi använder ofta för att dra träd i en önskat riktning eller för att fira ned delar av träd när det krävs extra försiktighet. När olyckan är framme kan vi hjälpa till med omhändertagande av stormskador och vindfällen.

bottom of page